Kukičane igračke su shema lokomotive

Igračke kukičane- shema lokomotive.
U nastavku je opis pletenja ove igračke. Pokušajte ga vezati vlastitim rukama i ugoditi malom.