Samostalni kuhar

Kuhar samoproizveden

Datum izdanja: 12-02-2014, 15:54

Da biste napravili mnogo kolačića, ne trebate metalnu žicu, kao što su igle za pletenje bicikla i konopac.

Za početak, potrebno je napraviti jednog kuhara, za to morate uzeti iglu za pletenje i saviti jedan od njezinih krajeva tako da rezultat bude integralni prsten ili petlja, kao i da napustite žicu iz koje se možete saviti za pričvršćivanje karabina. , Zatim se morate povući na pet centimetara i savijati polukružnu žicu tako da je savijate.

Na kraju će biti potrebno saviti žicu za savijanje i odrezati sav višak. Naravno, onda morate lagano saviti glavni zavoj, tako da je uzdah imao dovoljnu pouzdanost. Tako ćete morati napraviti još nekoliko kolačića, njihov broj ovisi o prosječnoj slici ulova.

Što se tiče mlaznice štednjaka, sve je vrlo jednostavno. Prvu treba ispravno pričvrstiti, a ostatak se uopće ne dodiruje. Činjenica je da će se pri ulovu prve ribe morati posaditi na još suhim kolačima, a kada se uhvati druga, treća i druga, zasaditi na slobodnim kokosima, koji će morati zakucati čipku i sve poslove. To jest, ulovljene ribe se ne moraju uzimati dok hvataju novu.