Zadaci s utakmicama za djecu. Axe sa šibicama

Problemi sa šibicama za djecu. Odgovarajući sjekira

Nakon što prevedete četiri šibice, pretvorite sjekiru u tri jednaka trokuta:

Odgovor će biti u komentarima.