Zadaci s utakmicama za djecu. vage

Problemi sa šibicama za djecu. Utezi
Utezi se sastoje od devet utakmica i nisu u ravnoteži:

Morate prevesti u njih pet podudaranja tako da su skale u ravnoteži.
Odgovorite u komentarima.